Utsikt over Rio

Rio de Janeiro, Brasil

-Alle tror det er farlig der oppe, sier hun, en svenske som har bodd i byen mange år. Fra Copacabana nede i sentrum, peker hun opp mot en av de beryktede favelaene som ligger i en fjellskråning. Skillet mellom fattig og rik er enormt i Rio de Janeiro.

Tettbygd, Rocinha.

31.oktober 2011 passerte verdens befolkning 7 milliarder mennesker, den er nå antatt å være rundt 7,6 milliarder. Ifølge tall fra FN bor over halve jordens befolkning nå i byer. 31 oktober 2019 markerte FN Verdens dag for byer sjette året på rad. Meningen er å sette søkelys på den globale urbaniseringen og en bærekraftig byutvikling i hele verden. 

Dette inngår også som et av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, hvor det under punkt elleve står: Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Mens det øverste målet på samme liste er: Utrydde all fattigdom. Det skal skje innen 2030.

Fargerikt, men enkelt. Fra favelaen Rocinha.

Brasil er et av landene i verden med størst ulikhet mellom fattig og rik. Rio de Janeiro er et godt eksempel på nettopp dette. Her finnes det flere hundre favelaer, eller slummer som kanskje bedre beskriver hva dette faktisk er. Menneskene som bor i favelaer eksisterer ofte ikke i offentligheten. Det betyr at mye skjer uten at det noen gang blir kjent.

Et eksempel på hva verden ellers ikke får vite, er derimot et innslag på CNN i 2015. Da ble det vist et innslag med et svært sterkt innhold: Et skjult kamera fanger opp et bilde av flere politi stående rundt en tenåringsgutt som ligger urørlig på gaten. Politiet har nettopp skutt ham (gutten bar ingen våpen). En politimann tørker pistolen sin før han plasserer den i hånden på den døde gutten. Samtidig som dette skjer blir det hevdet at volden er redusert- nettopp med økt tilstedeværelse av politiet. 

I nyhetene leser vi sjelden om den virkeligheten som utspiller seg i favelaene. Fra Rocinha.
Det bygges ustanselig i favelaene.Her fra Rocinha.

Rio de Janeiro, mars 2014: Fra en takterrasse ser jeg utover Rocinha, Rios største favela. Den har et areal på 1,44 km og om lag 200 000 innbyggere. Kanskje fler, tallene er usikre. I forkant av fotball-VM samme året blir området invadert av spesialstyrker for å dempe kriminaliteten. Men man blir frarådet å oppholde seg her lenger enn nødvendig og fotografering må gjøres med aktsomhet. -Aldri rett kameraet mot folk eller inn i sidegater, er beskjeden som blir gitt. Favela-utflukter er likevel populære blant turister. Mange vil oppleve det «gjemte» Rio der favelaer strekker seg nedover fjellsider som et nett av gamle byggeklosser.  

Hustak, Rocinha.

For de utallige små, enkle kubene i mur står tett. Det bygges videre hele tiden, nye kuber må til. De bygges rett og slett over det som står fra før. Slik er favelaer som lappetepper både i høyden og bredden.

Et raskt blikk inn en sidegate. Rocinha.
Sentrum av Rocinha er som en egen by med små kafeer og butikker av alle slag.

Et fåtall av innbyggerne i Rio de Janeiros favelaer har med tiden fått bedre livsvilkår. De regnes ikke som fattige etter brasiliansk målestokk. Likevel lever flesteparten av menneskene her i fattigdom. Det er mennesker med en utrygg fremtid. Fra de beskjedne husene i den bratte åssiden sees havet og luksusboligene til Rios overklasse. Spennet er virkelig stort mellom fattig og rik- og det er bare 11 år igjen til 2030.    

Utsikt ned mot sentrum. Fra veien opp mot Rocinha.