Om Luftpost

Luftpost retter seg mot barn/ungdom i alderen 12- 16 år. Gjennom formidling av utvalgt litteratur er målet å gi leselyst og opplevelser av vår mangfoldige verden – som videre stimulerer til økt forståelse og innsikt. Fokuset er på bøker som omhandler mennesker og natur, land og kulturer som skiller seg fra den norske hverdagen, med Amazonasregnskogen som et hovedtema.

Luftpost presenterer både skjønnlitteratur så vel som sakprosa, og både nye og eldre utgivelser. For å også nå ut til en flerspråklig leserskare, er bøkene merket de aktuelle oversettelsene/originalspråkene. I tillegg følger et og annet reisebrev fra ulike deler av verden. Fellesnevneren er at det er virkeligheten som er utgangspunktet.

Luftpost ble startet i mai 2019 av Anne, som har utdannelse innen barne- og ungdomslitteratur, samfunnsfag, journalistikk og visuelle fag.

Luftpost kan etter nærmere avtale tilby følgende:

* legge opp for lesesirkler og bokbesøk. Har god erfaring fra prosjekt med minoritetsspråklige elever.

* holde skriveverksted i kreativ skriving for mindre grupper barn/ungdom. Fokuset er ulike måter å oppleve verden på, der individuelle erfaringer får utfolde seg, men med stor vekt på relevant bruk av fakta, søk og kildekritikk.

Høres dette interessant ut? Send e-post til: kontakt@luftpost.org

Luftpost arbeider etter pressens Vær Varsom-plakat.