Steder der vi bor av Jonas Bendiksen

*NORSK *ENGELSK #verdens befolkning #barn i verden #storby #fattigdom

«I 2008 vil det, for første gang i historien, bo flere mennesker i byer enn på landsbygda. En tredjedel av disse byboerne- over en milliard mennesker- bor i slumområder. FN spår at antallet slumbeboere vil fordobles, til to milliarder mennesker, i løpet av de neste 25 årene» (fra forordet til boken).

Magnum-fotograf Jonas Bendiksen har reist til ulike deler av verden og brukt tid med familier der de tilbringer sin hverdag. Utvalget steder- India, Indonesia, Kenya og Venezuela- gir oss innblikk i livene til mennesker som lever i fattigdom, i slumområder med et minimum av plass og uten trygghet. Bendiksen formidler deres historie gjennom hans bilder som er sjeldent ærlig og forteller mye i seg selv. Men teksten gir leseren et enda dypere innblikk: «Fortell meg om livet her, sa jeg. Jeg håpet at de ville snakke om det de enn måtte ønske- sine hjem, familier, drømmer, håp, jobber, frustrasjoner eller engstelser» (fra forordet til boken). Likevel er denne boken først og fremst en fotobok, som viser hvor forskjellig vi lever og ser verden rundt oss.

Utgitt 2008 på forlaget Press.

Boken er om mulig enda mer aktuell i 2020- 12 år etter at den ble gitt ut.