Atlas over fjerne øyer av Judith Schalansky

*NORSK *TYSK #verden #Stillehavet #fjerne øyer #geografi #historie

Forfatteren tar oss med til femti øyer hun selv aldri har vært, men som hun gjennom presise tegnede kart, koordinater og historiske tidslinjer presenterer tydelig for leseren. Hvert sted- hver fjerne øy- har sin egen lille fortelling knyttet til seg og gjør boken til en reise i tankene. Som leser er det bare å bli med, for er det noe forfatteren gjør oss oppmerksomme på, så er det at man aldri er for voksen til å drømme.

Det er ikke enkelt å sette boken inn i en typisk sjanger, for den rommer så mye mer enn en, men en blanding av både sakprosa, atlas, reiselitteratur og fiksjon (som i å forestille seg). Nettopp slik åpner boken opp for det som ofte er det mest spennende med det å reise; nemlig å forestille seg å komme til et ukjent sted, steder som finnes, men som kanskje er aller best (og enklest!) å oppdage fra godstolen.

Boken er oppdelt i kapitler for hver øy med faktaopplysninger og korte tekster. Her er det ingenting i veien for å begynne akkurat der man selv ønsker.

Utgitt 2012 på forlaget Press. I 2019 kom boken i en lommeatlas-variant.

«Femti øyer jeg aldri har vært på og aldri kommer til.»