Steder der vi bor av Jonas Bendiksen

*NORSK *ENGELSK #verdens befolkning #barn i verden #storby #fattigdom

«I 2008 vil det, for første gang i historien, bo flere mennesker i byer enn på landsbygda. En tredjedel av disse byboerne- over en milliard mennesker- bor i slumområder. FN spår at antallet slumbeboere vil fordobles, til to milliarder mennesker, i løpet av de neste 25 årene» (fra forordet til boken).

Magnum-fotograf Jonas Bendiksen har reist til ulike deler av verden og brukt tid med familier der de tilbringer sin hverdag. Utvalget steder- India, Indonesia, Kenya og Venezuela- gir oss innblikk i livene til mennesker som lever i fattigdom, i slumområder med et minimum av plass og uten trygghet. Bendiksen formidler deres historie gjennom hans bilder som er sjeldent ærlig og forteller mye i seg selv. Men teksten gir leseren et enda dypere innblikk: «Fortell meg om livet her, sa jeg. Jeg håpet at de ville snakke om det de enn måtte ønske- sine hjem, familier, drømmer, håp, jobber, frustrasjoner eller engstelser» (fra forordet til boken). Likevel er denne boken først og fremst en fotobok, som viser hvor forskjellig vi lever og ser verden rundt oss.

Utgitt 2008 på forlaget Press.

Boken er om mulig enda mer aktuell i 2020- 12 år etter at den ble gitt ut.

Atlas over fjerne øyer av Judith Schalansky

*NORSK *TYSK #verden #Stillehavet #fjerne øyer #geografi #historie

Forfatteren tar oss med til femti øyer hun selv aldri har vært, men som hun gjennom presise tegnede kart, koordinater og historiske tidslinjer presenterer tydelig for leseren. Hvert sted- hver fjerne øy- har sin egen lille fortelling knyttet til seg og gjør boken til en reise i tankene. Som leser er det bare å bli med, for er det noe forfatteren gjør oss oppmerksomme på, så er det at man aldri er for voksen til å drømme.

Det er ikke enkelt å sette boken inn i en typisk sjanger, for den rommer så mye mer enn en, men en blanding av både sakprosa, atlas, reiselitteratur og fiksjon (som i å forestille seg). Nettopp slik åpner boken opp for det som ofte er det mest spennende med det å reise; nemlig å forestille seg å komme til et ukjent sted, steder som finnes, men som kanskje er aller best (og enklest!) å oppdage fra godstolen.

Boken er oppdelt i kapitler for hver øy med faktaopplysninger og korte tekster. Her er det ingenting i veien for å begynne akkurat der man selv ønsker.

Utgitt 2012 på forlaget Press. I 2019 kom boken i en lommeatlas-variant.

«Femti øyer jeg aldri har vært på og aldri kommer til.»