Farlige bølger av Astor Furseth

*NORSK #verden #tsunamier #naturkatastrofer #historie #faglitteratur

I denne boken får vi et innblikk i en rekke naturkatastrofer fra tidlige tider og frem til i dag. Som tittelen sier, er fellesnevneren havet og de enorme kreftene mennesker står ovenfor i møte med det. Farlige bølger kan inntreffer overalt i verden, og i Norge har vi også opplevd voldsomme herjinger som har ødelagt og utslettet.

Jordskjelvet som oppstod i Indiahavet i 2004 hører naturlig nok med i denne boken. Dette jordskjelvet og noen mindre i etterkant, skapte flere såkalte tsunamibølger som skylte innover kysten av Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Maldivene, Myanmar og Somalia. Både fastboende og turister omkom og mennesker over hele verden ble berørt.

Tekstene er inndelt i korte kapitler med mange fotografier, grafiske illustrasjoner og oversikter.

Utgitt 2012 på Vigmostad & Bjørke.

Farlige bølger er en rikt illustrert fagbok med korte beskrivelser på store naturkatastrofer fra hele verden.